sábado, noviembre 06, 2010

La Niña más Parlanchina del Mundo hablando Selenita


"papa let me own mama" (0:03) "I will never know I am" (0:23) "I got a baseball Bob Bob Bob" (0:25) "I wish I had a bongo banana" (0:29) "I believe in Debbies mommy" (0:34)